Bezpieczny wypoczynek dzieci oraz młodzieży

boy-958457_640

Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa to główny cel zmian w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów

czytaj dalej

Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!

pills-1173653_640

Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!  to konkurs na najlepsze zdjęcie poruszające tematykę profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, wolnego od używek. Konkurs organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny w dwóch kategoriach: dla ogółu społeczeństwa – termin do 30 czerwca 2016 r.

czytaj dalej

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

woda

Przebywanie w wysokich temperaturach i w nasłonecznieniu niesie ze sobą spore ryzyko udaru słonecznego, przegrzania organizmu oraz oparzeń, które są zewnętrznymi objawami działania promieni słonecznych. Na zachowanie ostrożności podczas upałów należy szczególnie uczulić osoby starsze i dzieci, osoby mające zdrowotne

czytaj dalej

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

architect engineer two expertise team plan talking hardhat solar plates meadow grass

W kwietniu br. rozpoczęła się kampania informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Przypadająca na lata 2016–2017, koncentruje się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem wiekiem w pracy. W Polsce koordynatorem kampanii

czytaj dalej

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi

water-1261908_1280

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015r. poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania

czytaj dalej