Szczepienia ochronne w czasie pandemii COVID-19

Bieżące wykonywanie szczepień ochronnych oraz jak najszybsze uzupełnienie zaległych szczepień u dzieci zgodnie z Kalendarzem Szczepień w 2020 roku w czasie pandemii COVOD-19 jest bardzo ważne. Inne choroby zakaźne, tj. krztusiec, odra, inwazyjna choroba pneumokokowa, biegunka rotawirusowa, inwazyjna choroba meningokokowa, ospa wietrzna stanowią dla dzieci znaczne większe zagrożenie niż COVID-19, który występuję u dzieci rzadko i przebiega łagodnie. czytaj dalej “Szczepienia ochronne w czasie pandemii COVID-19”

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. czytaj dalej “Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) czytaj dalej “Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja”

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. czytaj dalej “Bezpieczny wypoczynek – wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku”

Komunikat dot. przyjmowania interesantów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 44 685-23-50 czytaj dalej “Komunikat dot. przyjmowania interesantów”

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Epidemia koronawirusa zwiększyła popyt na środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe maski, rękawiczki ochronne. Większość  tych środków  wykonana jest z plastiku lub innych tworzyw sztucznych i z założenia jest jednorazowa, więc szybko trafia do kosza, zastępowana przez kolejne. czytaj dalej “Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?”

Kleszcze już aktywne!

Kleszcze występują na terenie całej Polski. Ich żywicielami są lądowe gady, ptaki (głównie te, które gnieżdżą się i poszukują  pożywienia na ziemi oraz w niskich warstwach roślinności), ssaki i ludzie. Występowanie i liczebność kleszczy w danym siedlisku zależy od panujących tam warunków mikroklimatycznych, a także dostępności żywicieli.  Dlatego kleszcze często skupiają się wzdłuż dróg i ścieżek porośniętych trawiastą roślinnością. czytaj dalej “Kleszcze już aktywne!”