Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianach organów nadzorujących

W związku z Porozumieniem ramowym z dnia 16 listopada 2018 r. zawartym pomiędzy  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomsku i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu radomszczańskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zmianach organów nadzorujących. czytaj dalej “Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianach organów nadzorujących”

Odra – aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim

W województwie łódzkim w bieżącym roku odnotowano 14 przypadków zachorowań na odrę. Zachorowania te wystąpiły w miesiącach marzec – kwiecień 2018 r. na terenie powiatu wieruszowskiego i były ze sobą powiązane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie we współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie powiatu wieruszowskiego, władzami samorządowymi i Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjął wówczas działania mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń, takie jak m.in. przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, objęcie nadzorem epidemiologicznym wszystkich osób z kontaktu z chorymi, zorganizowanie badań w kierunku odry u osób chorych i szczepień ochronnych osób narażonych oraz szeroko zakrojone działania informacyjno – edukacyjne. czytaj dalej “Odra – aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim”

Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy w Polsce niezwykły postęp w walce z chorobami odtytoniowymi. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce należało do najwyższych na świecie. Rocznie sprzedawano ponad 100 mld papierosów. Od tego czasu poziom palenia spadł o ponad połowę, a w 2017 konsumpcja papierosów wyniosła około 40 mld sztuk. Od kiedy Polacy zaczęli masowo rzucać palenie, gwałtownie spadać zaczęły również zachorowania i umieralność na choroby przyczynowo związane z papierosami, między innymi raka płuca, zawały serca, czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). U mężczyzn w wieku 20-64 lata współczynnik umieralności z powodu raka płuca spadł w latach 1990-2017 o ponad połowę. Ciągle jesteśmy jednak na początku drogi do zdrowia. Papierosy nadal pali około 8 mln Polek i Polaków. czytaj dalej “Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia”

Legioneloza informacje dla osób podróżujących

Mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia oraz ciepłą wodą użytkową – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że został opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dokument “LEGIONELOZA PORADNIK DLA PODRÓŻUJĄCYCH” szczegóły tutaj czytaj dalej “Legioneloza informacje dla osób podróżujących”