Blog

Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas dzisiejszej konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii.

czytaj dalej “Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.”

SEZON KĄPIELISKOWY Komunikat Nr 7 z dnia 5 sierpnia 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 31.07.2020r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 31.07.2020r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda nadaje się do kąpieli:

  • w kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika, 
  • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.
Ogólnopolski serwis kąpieliskowy

SEZON KĄPIELISKOWY Komunikat Nr 6 z dnia 3 sierpnia 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 31.07.2020r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 03.07.2020r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda nadaje się do kąpieli:

  • w kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika, 
  • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.
Ogólnopolski serwis kąpieliskowy

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)

czytaj dalej “Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce”

SEZON KĄPIELISKOWY Komunikat Nr 5 z dnia 27 lipca 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 24.07.2020r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 03.07.2020r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda nadaje się do kąpieli:

  • w kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika, 
  • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.
Ogólnopolski serwis kąpieliskowy

SEZON KĄPIELISKOWY Komunikat Nr 4 z dnia 23 lipca 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 21.07.2020r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 03.07.2020r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda:

  • NIE NADAJE się do kąpieli w kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika, ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (Enterokoki, Escherichia coli),
  • NADAJE się do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.
Ogólnopolski serwis kąpieliskowy

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadza zakazu w zakresie funkcjonowania fontann oraz tężni ulicznych. czytaj dalej “Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”

SEZON KĄPIELISKOWY Komunikat Nr 3 z dnia 10 lipca 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 07.07.2020r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 03.07.2020r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda nadaje się do kąpieli:

  • kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika,
  • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.
Ogólnopolski serwis kąpieliskowy

SEZON KĄPIELISKOWY Komunikat Nr 2 z dnia 9 lipca 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 23.06.2020 r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 03.07.2020 r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda nadaje się do kąpieli:

w kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika,

w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.

Szczepienia ochronne w czasie pandemii COVID-19

Bieżące wykonywanie szczepień ochronnych oraz jak najszybsze uzupełnienie zaległych szczepień u dzieci zgodnie z Kalendarzem Szczepień w 2020 roku w czasie pandemii COVOD-19 jest bardzo ważne. Inne choroby zakaźne, tj. krztusiec, odra, inwazyjna choroba pneumokokowa, biegunka rotawirusowa, inwazyjna choroba meningokokowa, ospa wietrzna stanowią dla dzieci znaczne większe zagrożenie niż COVID-19, który występuję u dzieci rzadko i przebiega łagodnie. czytaj dalej “Szczepienia ochronne w czasie pandemii COVID-19”