Blog

Wytyczne dla funkcjonowania centr handlowych, hoteli, bibliotek, muzeów, instytucji opieki nad dziećmi

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzono także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.

czytaj dalej “Wytyczne dla funkcjonowania centr handlowych, hoteli, bibliotek, muzeów, instytucji opieki nad dziećmi”

Informacja adresowana do pracodawców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem na ternie kraju koronawirusa SARC CoV-2 oraz ochronę zdrowia i życia pracujących przypomina o obowiązku podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz dostosowywaniu podejmowanych w tym celu środków, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. czytaj dalej “Informacja adresowana do pracodawców”