Blog

Leczenie i zapobieganie wszawicy

Choroba, którą trzeba leczyć i której nie należy się wstydzić! Wszawica jest chorobą pasożytniczą, wywołaną przez wesz głowową. Przez wielu, choroba ta traktowana jest jeszcze stereotypowo, jako coś wstydliwego. Należy jednak pamiętać, że wszawica nie zawsze wynika z zaniedbań higieny czy długości włosów. Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy noclegownie). Wszawica nie jest chorobą skóry, lecz chorobą pasożytniczą. czytaj dalej “Leczenie i zapobieganie wszawicy”

Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianach organów nadzorujących

W związku z Porozumieniem ramowym z dnia 16 listopada 2018 r. zawartym pomiędzy  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomsku i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu radomszczańskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zmianach organów nadzorujących. czytaj dalej “Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianach organów nadzorujących”

Odra – aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim

W województwie łódzkim w bieżącym roku odnotowano 14 przypadków zachorowań na odrę. Zachorowania te wystąpiły w miesiącach marzec – kwiecień 2018 r. na terenie powiatu wieruszowskiego i były ze sobą powiązane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie we współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie powiatu wieruszowskiego, władzami samorządowymi i Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym podjął wówczas działania mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń, takie jak m.in. przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, objęcie nadzorem epidemiologicznym wszystkich osób z kontaktu z chorymi, zorganizowanie badań w kierunku odry u osób chorych i szczepień ochronnych osób narażonych oraz szeroko zakrojone działania informacyjno – edukacyjne. czytaj dalej “Odra – aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie łódzkim”

Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy w Polsce niezwykły postęp w walce z chorobami odtytoniowymi. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce należało do najwyższych na świecie. Rocznie sprzedawano ponad 100 mld papierosów. Od tego czasu poziom palenia spadł o ponad połowę, a w 2017 konsumpcja papierosów wyniosła około 40 mld sztuk. Od kiedy Polacy zaczęli masowo rzucać palenie, gwałtownie spadać zaczęły również zachorowania i umieralność na choroby przyczynowo związane z papierosami, między innymi raka płuca, zawały serca, czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). U mężczyzn w wieku 20-64 lata współczynnik umieralności z powodu raka płuca spadł w latach 1990-2017 o ponad połowę. Ciągle jesteśmy jednak na początku drogi do zdrowia. Papierosy nadal pali około 8 mln Polek i Polaków. czytaj dalej “Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia”

Legioneloza informacje dla osób podróżujących

Mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia oraz ciepłą wodą użytkową – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że został opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dokument “LEGIONELOZA PORADNIK DLA PODRÓŻUJĄCYCH” szczegóły tutaj czytaj dalej “Legioneloza informacje dla osób podróżujących”