KOMUNIKAT wydany w dniu 4 lipca 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Wola Malowana zaopatrującego miejscowości: Wola Malowana, Feliksów, Antopol, Bugaj, Florentynów, Hamborowa, Józefów, Kodrąb, Łagiewniki, Moczydła, Przydatki Dmenińskie, Rogaszyn, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wólka Pytowska, Zakrzew, Zapolice gm. Kodrąb oraz Babczów gm. Kobiele Wielkie
– stwierdzono obecność Escherichia coli i bakterie grupy coli.
Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) spłukiwania toalet.


Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl