Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary gm. Przedbórz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych w dniu 19.10.2018r. z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary, gmina Przedbórz. czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary gm. Przedbórz”

Azbest – definicja i postępowanie

Azbest jest to nazwa włóknistych materiałów nieorganicznych i niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Azbest jest praktycznie niezniszczalny, nie ulega degradacji chemicznej ani biologicznej, wykazuje odporność na działanie agresywnych chemikaliów, odporność na ekstremalne warunki klimatyczne – w tym odporność na działanie wysokich temperatur. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwałych oraz wyrobów ciernych. czytaj dalej “Azbest – definicja i postępowanie”

Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gm. Żytno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie przekazanych w dniu 09.10.2018 r. przez Gminny Zakład Komunalny ul. Traktorowa 2, 97-532 Żytno Sprawozdań z badania jakości:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gmina Żytno. czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gm. Żytno”

Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu Radomsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na postawie przekazanych w dniu 08.10.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 Sprawozdań z badania jakości:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko. czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu Radomsko”

Komunikat dot. zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko

W nawiązaniu do wydanego w dniu 05.10.2018r. komunikatu w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Radomsko – Państwowy Powiatowy Inspekor Sanitarny w Radomsku informuje, że na podstawie wyników badań stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk.  czytaj dalej “Komunikat dot. zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko”

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu Radomsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku  badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Radomsko zaopatrującego miasto Radomsko – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml. Wartość parametryczna dla tych bakterii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wynosi 0 jtk/100 ml. czytaj dalej “Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu Radomsko”

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w ujęciu Józefów Stary, gm. Przedbórz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Józefów Stary gm, Przedbórz zaopatrującego miejscowości: Józefów Stary – stwierdzono obecność bakterii grupy coli
w liczbie 18 jtk/100 ml. czytaj dalej “Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w ujęciu Józefów Stary, gm. Przedbórz”

Legioneloza informacje dla osób podróżujących

Mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia oraz ciepłą wodą użytkową – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że został opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dokument “LEGIONELOZA PORADNIK DLA PODRÓŻUJĄCYCH” szczegóły tutaj czytaj dalej “Legioneloza informacje dla osób podróżujących”