Komunikat dot. przyjmowania interesantów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 44 685-23-50 czytaj dalej “Komunikat dot. przyjmowania interesantów”

Kleszcze już aktywne!

Kleszcze występują na terenie całej Polski. Ich żywicielami są lądowe gady, ptaki (głównie te, które gnieżdżą się i poszukują  pożywienia na ziemi oraz w niskich warstwach roślinności), ssaki i ludzie. Występowanie i liczebność kleszczy w danym siedlisku zależy od panujących tam warunków mikroklimatycznych, a także dostępności żywicieli.  Dlatego kleszcze często skupiają się wzdłuż dróg i ścieżek porośniętych trawiastą roślinnością. czytaj dalej “Kleszcze już aktywne!”

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Epidemia koronawirusa zwiększyła popyt na środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe maski, rękawiczki ochronne. Większość  tych środków  wykonana jest z plastiku lub innych tworzyw sztucznych i z założenia jest jednorazowa, więc szybko trafia do kosza, zastępowana przez kolejne. czytaj dalej “Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?”

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

czytaj dalej “Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS”

Zalecenia dot. działań ograniczających ryzyko przenoszenia się SARS-CoV-2 za pośred. systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Zalecenia NIZP-PZH z dnia 8 maja 2020 r. dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych