Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. czytaj dalej “Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) czytaj dalej “Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja”

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. czytaj dalej “Bezpieczny wypoczynek – wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku”

Komunikat dot. przyjmowania interesantów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 44 685-23-50 czytaj dalej “Komunikat dot. przyjmowania interesantów”

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?

Epidemia koronawirusa zwiększyła popyt na środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe maski, rękawiczki ochronne. Większość  tych środków  wykonana jest z plastiku lub innych tworzyw sztucznych i z założenia jest jednorazowa, więc szybko trafia do kosza, zastępowana przez kolejne. czytaj dalej “Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne?”

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

czytaj dalej “Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS”