Komunikat z dnia 19.07.2019r. dot. ujęcia Gospodartswo Rolne Chełmo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje o wykreśleniu z ewidencji nadzorowanych obiektów indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Gospodarstwo Rolne Chełmo 104, 97-515 Masłowice, z uwagi na zakres wykorzystywania wody pochodzącej z tego ujęcia. czytaj dalej “Komunikat z dnia 19.07.2019r. dot. ujęcia Gospodartswo Rolne Chełmo”

Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu Radomsko

KOMUNIKAT wydany w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Radomsko zaopatrującego miasto Radomsko (oprócz ul. Odległej, części ul. Sucharskiego i ul. Sikorskiego zaopatrywanych w wodę z innych wodociągów) – stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C w punkcie zgodności Radomsko ul. Rocha/Makuszyńskiego. czytaj dalej “Warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu Radomsko”

Komunikat dot. pogorszenia jakości wody z urządzenia wodociągowego Włodzimierz, gm. Kamieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Włodzimierz w msc. Napoleonów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Danielów, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Huby Ruszczyńskie, Napoleonów, Ozga, Podjezioro, Ruszczyn, Siódemka, Szpinalów, Włodzimierz, gmina Kamieńsk w powiecie radomszczańskim oraz miejscowość Kalisko gmina Bełchatów w powiecie bełchatowskim – stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. czytaj dalej “Komunikat dot. pogorszenia jakości wody z urządzenia wodociągowego Włodzimierz, gm. Kamieńsk”

Pogorszenie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Strzałków, gmina Radomsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Strzałków zaopatrującego miejscowości: Strzałków, Grzebień – stwierdzono  podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów.
W próbce wody pobranej w dniu 30.10.2018 r. ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C po 72 h wynosiła > 300 jtk/1ml. czytaj dalej “Pogorszenie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Strzałków, gmina Radomsko”