Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Włodzimierz” w m. Napoleonów

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W RADOMSKU z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Włodzimierz” w m. Napoleonów czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Włodzimierz” w m. Napoleonów”

Komunikat z dnia 19.07.2019r. dot. ujęcia Gospodartswo Rolne Chełmo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje o wykreśleniu z ewidencji nadzorowanych obiektów indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Gospodarstwo Rolne Chełmo 104, 97-515 Masłowice, z uwagi na zakres wykorzystywania wody pochodzącej z tego ujęcia. czytaj dalej “Komunikat z dnia 19.07.2019r. dot. ujęcia Gospodartswo Rolne Chełmo”