Komunikat dot. pogorszenia jakości wody z urządzenia wodociągowego Włodzimierz, gm. Kamieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Włodzimierz w msc. Napoleonów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Danielów, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Huby Ruszczyńskie, Napoleonów, Ozga, Podjezioro, Ruszczyn, Siódemka, Szpinalów, Włodzimierz, gmina Kamieńsk w powiecie radomszczańskim oraz miejscowość Kalisko gmina Bełchatów w powiecie bełchatowskim – stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. czytaj dalej “Komunikat dot. pogorszenia jakości wody z urządzenia wodociągowego Włodzimierz, gm. Kamieńsk”

Pogorszenie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Strzałków, gmina Radomsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Strzałków zaopatrującego miejscowości: Strzałków, Grzebień – stwierdzono  podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów.
W próbce wody pobranej w dniu 30.10.2018 r. ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C po 72 h wynosiła > 300 jtk/1ml. czytaj dalej “Pogorszenie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Strzałków, gmina Radomsko”

Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary gm. Przedbórz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych w dniu 19.10.2018r. z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary, gmina Przedbórz. czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary gm. Przedbórz”

Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gm. Żytno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie przekazanych w dniu 09.10.2018 r. przez Gminny Zakład Komunalny ul. Traktorowa 2, 97-532 Żytno Sprawozdań z badania jakości:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gmina Żytno. czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Rędziny, gm. Żytno”

Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu Radomsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na postawie przekazanych w dniu 08.10.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 Sprawozdań z badania jakości:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko. czytaj dalej “Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu Radomsko”

Komunikat dot. zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko

W nawiązaniu do wydanego w dniu 05.10.2018r. komunikatu w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Radomsko – Państwowy Powiatowy Inspekor Sanitarny w Radomsku informuje, że na podstawie wyników badań stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk.  czytaj dalej “Komunikat dot. zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko”

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu Radomsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku  badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Radomsko zaopatrującego miasto Radomsko – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml. Wartość parametryczna dla tych bakterii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wynosi 0 jtk/100 ml. czytaj dalej “Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu Radomsko”

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w ujęciu Józefów Stary, gm. Przedbórz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Józefów Stary gm, Przedbórz zaopatrującego miejscowości: Józefów Stary – stwierdzono obecność bakterii grupy coli
w liczbie 18 jtk/100 ml. czytaj dalej “Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w ujęciu Józefów Stary, gm. Przedbórz”