Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku publikuje opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020r. dot. koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej

Całość czytaj tutaj