Epidemia koronawirusa zwiększyła popyt na środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe maski, rękawiczki ochronne. Większość  tych środków  wykonana jest z plastiku lub innych tworzyw sztucznych i z założenia jest jednorazowa, więc szybko trafia do kosza, zastępowana przez kolejne.

Koronawirus a odpady wytyczne GIS

Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa – jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.

Te zalecenia dotyczą również osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie domowej, np. ze względu na powrót do kraju.