Niżej wymienione numery stanowią infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, dedykowaną wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

+48 695 422 338

+48 663 114 439

+48 782 236 442

+48 782 277 228

+48 663 154 463

+48 665 386 932

czynna codziennie w godzinach 8-22.