Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem na ternie kraju koronawirusa SARC CoV-2 oraz ochronę zdrowia i życia pracujących przypomina o obowiązku podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz dostosowywaniu podejmowanych w tym celu środków, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Należy również przypomnieć zatrudnionym pracownikom o obowiązku przestrzegania przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanych procedur i opracowanych instrukcji w tym zakresie.

Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powinien również dotyczyć pracowników wchodzących do pracy i wychodzących z pracy, którzy muszą zachować bezpieczną odległość 1,5m – 2m rekomendowaną przez Głównego Inspektora sanitarnego.

Podejmowane działania mają służyć minimalizowaniu ryzyka zakażenia się pracowników oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej gis.gov.pl oraz gov.pl zamieszczone są zalecenia w sprawie ochrony w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.