W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych.

Zaleca się aby osoby, które przebywały w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 ograniczyły kontakty zawodowe oraz społeczne – rekomenduje się pozostanie w domu, niewykonywanie obowiązków służbowych w miejscu pracy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Zaleca się prowadzenie samokontroli przez okres 14 dni (codzienne mierzenie temperatury ciała – rano i wieczorem).

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu.

W przypadku wystąpienia objawów należy zastosować się do postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa