Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku prosi osoby, które w dniu 8 marca  2020r. brały udział w zorganizowanym spotkaniu z okazji “Dnia Kobiet” w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15 – w przypadku wystąpienia objawów chorobowych – o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

44 685 23 50 lub 666 046 587

celem objęcia nadzorem epidemiologicznym.