KOMUNIKAT wydany w dniu 07 października 2019r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego „Włodzimierz” w msc. Napoleonów zaopatrującego miejscowości: Aleksandrów, Danielów, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Huby Ruszczyńskie, Napoleonów, Ozga, Podjezioro, Ruszczyn, Siódemka, Szpinalów, Włodzimierz, gmina Kamieńsk
w powiecie radomszczańskim oraz miejscowość Kalisko gmina Bełchatów w powiecie bełchatowskim – stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.