W nawiązaniu do wydanego w dniu 05.10.2018r. komunikatu w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Radomsko – Państwowy Powiatowy Inspekor Sanitarny w Radomsku informuje, że na podstawie wyników badań stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk. 

Bakterie grupy coli nie są zaliczane do bakterii chorobotwórczych, mogą świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wodociągu (np. w wyniku prac remontowych, przyłączy nowych użytkowników) lub nagromadzeniu substancji organicznych w sieci (np. gleby czy roślinności), które są pożywką do rozwoju bakterii. Rozszerzone badania wykluczyły obecność w wodzie bakterii chorobotwórczych tj. Escherichia coli, enterokoki. Profilaktycznie aby bezpiecznie SPOŻYWAĆ wodę należy ją przegotować, ponieważ te bakterie giną podczas obróbki termicznej.

Bakterie grupy coli są wrażliwe na działanie środków dezynfekcyjnych, dlatego Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku w ramach prowadzonych działań naprawczych stosuje chlorowanie wodociągu i płukanie sieci dystrybucyjnej.