KOMUNIKAT z dnia 25 września 2019r. w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Masłowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdania z badania jakości wody:

– stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Masłowice.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 17.09.2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 06.09.2019 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Masłowice.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.