Komunikat dot. sezonu kąpieliskowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59.), art. 344 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) –  w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody w kąpielisku (data poboru próbki: 23.07.2019 r.) i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (data poboru próbki: 30.07.2019 r.) oraz o wyniki wizualnego nadzorowania wody, dokonał bieżącej oceny jakości wody w celu określenia przydatności wody do kąpieli i stwierdził, że woda nadaje się do kąpieli:

  • w kąpielisku – Zbiornik wodny Przedbórz ul. Turystyczna ciek wodny spod Ochotnika;

  • w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – Sztuczny zbiornik wodny Zakrzówek Szlachecki.