KOMUNIKAT w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym „Włodzimierz” w m. Napoleonów gm. Kamieńsk z dnia 27 marca 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

– stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu
wodociągowym „Włodzimierz” w m. Napoleonów gm. Kamieńsk.

 

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 19.03.2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 01.03.2019r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu „Włodzimierz” w m. Napoleonów, gm. Kamieńsk

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.