Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych w dniu 19.10.2018r. z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary, gmina Przedbórz.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 16.10.2018r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 28.09.2018 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Józefów Stary gmina Przedbórz.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej:www.psse.radomsko.pl.