KOMUNIKAT z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Słostowice, gmina Gomunice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdania z badania jakości wody:

stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Słostowice.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 10.12.2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 29.11.2019 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Słostowice.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.