KOMUNIKAT z dnia 29 października 2019r. w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym „Włodzimierz” w miejscowości Napoleonów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdania z badania jakości wody:

stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym „Włodzimierz” w msc. Napoleonów.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 22.10.2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 07.10.2019 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu „Włodzimierz” w msc. Napoleonów.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.