KOMUNIKAT z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym „Włodzimierz” w msc. Napoleonów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdania z badania jakości wody:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym „Włodzimierz” w msc. Napoleonów.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 02.06.2020 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej manganu w wodzie z wodociągu „Włodzimierz” w msc. Napoleonów.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej:www.psse.radomsko.pl.