Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na postawie przekazanych w dniu 08.10.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 Sprawozdań z badania jakości:

 – stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 06.10.2018 r. w ramach prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku Spółka z o.o. kontroli wewnętrznej jakości wody.

W związku z zakończeniem działań naprawczych prowadzonych przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wykona w ramach nadzoru kontrolne badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 05.10.2018 r. oraz komunikat z dnia 06.10.2018 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.