Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Przedbórz ul. Korycińska 33 zaopatrującego miejscowości: Wola Przedborska, Przedbórz (cała lewobrzeżna część miasta i prawobrzeżna część miasta do ul. Pocztowej) w powiecie radomszczańskim, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.