Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje o wykreśleniu z ewidencji nadzorowanych obiektów indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Gospodarstwo Rolne Chełmo 104, 97-515 Masłowice, z uwagi na zakres wykorzystywania wody pochodzącej z tego ujęcia.

Zgodnie z deklaracją właściciela – woda z ujęcia jest przeznaczona do prowadzenia gospodarstwa rolnego tj. do produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W przypadku podjęcia przez właściciela ujęcia decyzji o ponownym wykorzystywaniu wody pochodzącej z tego ujęcia w ramach prowadzonej działalności jako wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ww. podmiot został zobowiązany do uzyskania, przed jego uruchomieniem, wyników badania wody potwierdzających zgodność określonych w przepisach parametrów z obowiązującymi wymaganiami oraz poinformowania o powyższym PPIS w Radomsku.