Kontakt

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomsku

97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9 (Zobacz dojazd)

e-mail: psse.radomsko@pis.gov.pl

strona internetowa:
www.psse.radomsko.pl

Telefony:

alarmowe: 

-  602 689 450 -  Sekcja Nadzoru HŻŻiPU   

-  501 689 705 -  Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

-  666 046 587 -  Sekcja Nadzoru Epidemiologii
działające po godzinach pracy tutejszej Stacji (15:05 - 07:30)
oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta.

 

sekretariat: (044) 685-23-50

fax: (044) 683-54-36

Sekcja Nadzoru Epidemiologii -  (44) 685-23-51

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i P.U.  -  (44)  685-13-98

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska -   (44)  685-20-82

Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku, czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05.

Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przyjmuje w:
każdy wtorek w godz. 15:00 - 15:30 oraz czwartek w godz. 09:00 - 10:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.