Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9
woj. łódzkie, powiat radomszczański
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:05
poczta elektroniczna: psse.radomsko@pis.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) http://epuap.gov.pl
adres skrytki /psse_radomsko/SkrytkaESP

NIP: 772 19 27 104
REGON: 000301948

Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05. Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15:00 – 15:30 oraz czwartek w godz. 09:00 – 10:00. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.

JAK DOJECHAĆ