Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II nr 9
woj. łódzkie, powiat radomszczański
Państwowa Inspekcja Sanitarna

TELEFONY ALARMOWE

501 689 705  Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
666 046 587  Sekcja Nadzoru Epidemiologii
602 689 450  Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:05

poczta elektroniczna: psse.radomsko@pis.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) http://epuap.gov.pl

Sekretariat:

44 685-23-50 fax: 44 683-54-36

Sekcja Nadzoru Epidemiologii: 44 685-23-51
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: 44 685-13-98
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska: 44 685-20-82
Administracja i Kadry: 44 685-23-50 wew. 19
Księgowość: 44 685-23-50 wew. 17
NIP: 772 19 27 104
REGON: 000301948

Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05. Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15:00 – 15:30 oraz czwartek w godz. 09:00 – 10:00. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.