Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiot jest zobowiązany publikować informacje, między innymi:

–  swój status prawny lub formę prawną,
–  przedmiot działania i kompetencje,
–  organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
–  majątek, którym dysponuje,
–  tryb działania,
–  sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
–  informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku /m.in. Status prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności i kompetencje, rejestry i ewidencje, archiwum, majątek, ogłoszenia o pracę/

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej