Mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia oraz ciepłą wodą użytkową – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że został opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dokument “LEGIONELOZA PORADNIK DLA PODRÓŻUJĄCYCH” szczegóły tutaj