Ruszyła VII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, czyli dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, organizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundację „Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie”.

Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII) i gimnazjalne (klasy II i III) ze wszystkich powiatów w Polsce. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Rejestracja szkół online trwa do 3 listopada br.

Szczegółowe informacje o VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, formularz rejestracyjny, regulamin wraz z załącznikami – dostępne są na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl

Plakat Talerz Zdrowia
Prawidłowo zbilansowana dieta
Metoda Projektu
Jak pracować metodą projektu
Rodzino Trzymaj Formę: ulotka
Jak pomóc otyłemu nastolatkowi

Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży. Program może być realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach V-VI. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.