Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku publikuje Ocenę stanu sanitarnego powiatu radomszczańskiego za rok 2018

Opracowanie zawiera wybrane zagadnienia przedstawiające stan sanitarny powiatu radomszczańskiego na dzień 31.12.2018r. Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku w 2018r. było promowanie zdrowotnego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.

Przedmiotowa ocena ma na celu poznanie wyników działań, jakie na rzecz społeczeństwa powiatu podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku i może być jednocześnie pomocna przy podejmowaniu przez organy samorządowe decyzji na rzecz dalszej poprawy w zakresie zdrowia publicznego w Powiecie Radomszczańskim. Mamy nadzieję, że w przedstawionym opracowaniu, które jest efektem naszej codziennej często niedostrzeganej oraz niedocenianej pracy odnajdą Państwo interesujące zagadnienia zarówno z punktu widzenia samorządowca czy mieszkańca powiatu.

CAŁOŚĆ TUTAJ