Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku publikuje Ocenę stanu sanitarnego powiatu radomszczańskiego za rok 2016 CZYTAJ CAŁOŚĆ

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami: higieny środowiska; higieny pracy w zakładach pracy; higieny procesów nauczania oraz wychowania; higieny wypoczynku i rekreacji; zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku; higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Opracowanie zawiera wybrane zagadnienia przedstawiające stan sanitarny powiatu radomszczańskiego na dzień 31.12.2016r. Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku w roku 2016 było promowanie zdrowotnego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.

Przedmiotowa ocena ma na celu poznanie wyników działań, jakie na rzecz społeczeństwa powiatu podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku i może być jednocześnie pomocna przy podejmowaniu przez organy samorządowe decyzji na rzecz dalszej poprawy w zakresie zdrowia publicznego w Powiecie Radomszczańskim. Mamy nadzieję, że w przedstawionym opracowaniu, które jest efektem naszej codziennej często niedostrzeganej oraz niedocenianej pracy odnajdą Państwo interesujące zagadnienia zarówno z punktu widzenia samorządowca czy mieszkańca powiatu.