W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uprasza się o ograniczenie wizyt w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku oraz zaleca się kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej lub platformy EPUAP.

Sekretariat:

44 685-23-50 fax: 44 683-54-36

poczta elektroniczna: psse.radomsko@pis.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) http://epuap.gov.pl
adres skrytki /psse_radomsko/SkrytkaESP

Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy w okresie zagrożenia epidemicznego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku