FORMULARZE, WZORY, ZAŁĄCZNIKI

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością

Program szczepień ochronnych na 2020r.
MZ-55 Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
Rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu
Formularz ZLB-1
Formularz ZLB-2
Formularz ZLB-3
Formularz ZLK-1
Formularz ZLK-2
Formularz ZLK-3
Formularz ZLK-4
Formularz ZLK-5

Jednorazowe zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe
Roczne Zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe
Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń podlegających zgłaszaniu
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego BCG
Form. zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
Zranienia ostrymi narzędziami /wzory dokumentacji/

Wniosek o wydanie opinii (obiekt hotelarski, apteka, placówka oświatowo – wychowawcza i opiekuńcza)

EKSHUMACJE procedury postępowania, dokumentacja

CHOROBY ZAWODOWE procedury postępowania, formularze

Zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest
Zawiadomienie o zakończeniu budowy/ rozbudowy/ zmiany sposobu użytkowania na podstawie art. 56 Prawa budowlanego