PORADNIKI, WYTYCZNE, OPINIE, STANOWISKA

Żywienie dzieci w żłobkach – Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń
Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

5 kroków do bezpieczniejszej żywności
Poradniki systemu HACCP oraz GHP/GMP

Bezpieczny plac zabaw /poradnik dla administratorów i właścicieli/
Wytyczne dotyczące zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowych, opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny określające bezpieczne formy korzystania z wody oraz zalecenia higieniczno-sanitarne w w/w zakresie
Oświadczenie GIS w związku z utrudnieniami w dostępności do obiektów basenowych osób chorych na łuszczcę
Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy u dzieci oraz młodzieży
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania oraz zwalczania wszawicy
Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
Nadmierne obciążenie kręgosłupa uczniów tornistrami, złe nawyki związane ze sposobem noszenia plecaka oraz utrzymywaniem nieprawidłowej pozycji ciała stają się, obok wad wrodzonych i urazów, przyczyną wad postawy i bólu kręgosłupa czytaj dalej
Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania oraz wychowania
Szkoły wolne od dymu tytoniowego

Bezpieczeństwo wodne w budynkach /poradnik, instrukcje wdrożeń/

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu
Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno – higienicznych dla saun
Bezpłatne, certyfikowane szkolenia „Zapobieganie zakażeniom HCV”
Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV

Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego
Azbest zagrożenie dla Ciebie, Twoich najbliższych i otoczenia
Sezon na kleszcza