KOMUNIKAT w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Strzałków gm. Radomsko z dnia 29 listopada 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Strzałków, gmina Radomsko.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 13.11.2018 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 05.11.2018 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Strzałków gmina Radomsko.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.