KOMUNIKAT z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Wola Malowana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Wola Malowana.

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 16.07.2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 04.07.2019 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Wola Malowana.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.