Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie. Szkodliwość pyłu związana jest z wielkością i składem chemicznym. 

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). Pył zawieszony  jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.

Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia człowieka jest pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Smog jest szczególnie szkodliwy dla osób cierpiących na choroby serca i płuc, dla osób starszych i dzieci. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje bowiem, że oddycha się szybciej i głębiej, wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. Osobami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń, osoby palące papierosy.

Ochrona przed smogiem: Noś maskę przeciwpyłową – największą ochronę zapewniają te zawierające filtry HEPA, zabezpieczają przed najdrobniejszym pyłem. Pozostań w domu – ogranicz ekspozycje organizmu na zanieczyszczone powietrze. Ogranicz aktywność fizyczną – bieganie czy jazda na rowerze w maskach przeciwpyłowych ogranicza wentylację płuc prowadząc do niedotlenienia organizmu. Nie wietrz mieszkania – otwieranie okna spowoduje przedostanie się szkodliwych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzy do wnętrza domu. Stosuj oczyszczacz powietrza. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem – szkodliwe substancje zawarte w powietrzu mogą w istotny sposób przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia.

Jak szkodzi smog? Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.