Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie. Szkodliwość pyłu związana jest z wielkością i składem chemicznym. 

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). Pył zawieszony  jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.

Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia człowieka jest pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Smog jest szczególnie szkodliwy dla osób cierpiących na choroby serca i płuc, dla osób starszych i dzieci. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje bowiem, że oddycha się szybciej i głębiej, wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek.

Osobami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza są:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby starsze i w podeszłym wieku,
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,
 • chorzy na astmę,
 • choroby alergiczne skóry i oczu,
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego,
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń,
 • osoby palące papierosy.

Ochrona przed smogiem:

 1. Noś maskę przeciwpyłową – największą ochronę zapewniają te zawierające filtry HEPA, zabezpieczają przed najdrobniejszym pyłem.
 2. Pozostań w domu – ogranicz ekspozycje organizmu na zanieczyszczone powietrze.
 3. Ogranicz aktywność fizyczną – bieganie czy jazda na rowerze w maskach przeciwpyłowych ogranicza wentylację płuc prowadząc do niedotlenienia organizmu.
 4. Nie wietrz mieszkania – otwieranie okna spowoduje przedostanie się szkodliwych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzy do wnętrza domu.
 5. Stosuj oczyszczacz powietrza.
 6. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem – szkodliwe substancje zawarte w powietrzu mogą w istotny sposób przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia.

Jak szkodzi smog?

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.