13 czerwca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku podsumowano międzygimnazjalny konkurs na prezentację multimedialną “Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”.

Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej pt. „DOPALACZOM MÓWIMY STOP – wybieramy zdrowie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku, była współpartnerem przedsięwzięcia.

Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzieli o swojej pracy i doświadczeniach związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nadużywania narkotyków i dopalaczy przez młodzież, a także o skutkach zdrowotnych i prawnych zażywania i posiadania substancji psychoaktywnych. O swoich doświadczeniach w pracy opowiedzieli: przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Przedstawiciel PSSE w Radomsku przedstawił założenia ogólnopolskiej kampanii „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” oraz zachęcał młodzież i wszystkich zebranych do zapoznania się ze spotami kampanii.  Na koniec młodzież miała niebywałą okazję przymierzyć narko i alkogogle.