Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111), której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego, wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry w celu wywołania opalenizny. Ustawa określa między innymi szczegółowe warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium. Ustawa wprowadza:

  • Zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, w innych miejscach publicznych, na plakatach oraz w środkach usług informatycznych.
  • Zakaz udostępniania solarium małoletnim (osoba, która nie ukończyła 18. roku życia).
  • Obowiązek umieszczenia w miejsce udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje: o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia i o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom małoletnim określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275).