Wirusowe zapalenie wątroby typu A to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby. Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wirusa.

Do zakażenia dochodzi głównie poprzez: kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa znajdującego się na nieumytych po wyjściu z toalety rękach); spożycie skażonego pożywienia (np. niemytych owoców) i skażonej wody;
kontakt seksualny z osobą zakażoną lub chorą. Okres wylegania choroby wynosi przeciętnie 30 dni. Choroba zaczyna się nagle, a jej przebieg zależy od wieku chorego. Łagodniej przebiega u dzieci, ciężej u dorosłych. Główne objawy to osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby – żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni.

Metody zapobiegania: przestrzeganie zasad higieny osobistej; mycie rąk po wyjściu z toalety; mycie rąk przed przygotowaniem posiłków i przed jedzeniem; szczepienie osób zatrudnionym przy dystrybucji i produkcji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi; szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW A; szczepienie osób wybierających się do krajów o wysokim stopniu zachorowalności.