Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. łódzkiego do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

Celem przedsięwzięcia jest spopularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych, m.in. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C; a także promowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków, alkoholu i niedojrzałych, nieracjonalnych zachowań; podwyższenie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Finały powiatowe Olimpiady odbędą się 31 października 2019 r., a finał wojewódzki – 29 listopada 2019 r.

Szczegóły poniżej:

Regulamin Olimpiady
Zakres tematyczny
Karta zgłoszenia
Deklaracja poufności
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu
Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie