Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzono także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.


Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej działalności spożywczej)

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów

Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa

Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – AKTUALIZACJA

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola? Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej. Możliwy powrót do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki

Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek