Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Józefów Stary gm, Przedbórz zaopatrującego miejscowości: Józefów Stary – stwierdzono obecność bakterii grupy coli
w liczbie 18 jtk/100 ml.

Wartość parametryczna dla tych bakterii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), wynosi 0 jtk/100ml. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia MZ.

Zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Woda nie nadaje się do spożycia.

Uwaga: Woda dopuszczona (z sieci) może być używana do celów sanitarno-bytowych (np. prac porządkowych, spłukiwania toalet).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej:www.psse.radomsko.pl