„MELANŻ. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. 

CELE KAMPANII: zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek; rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka; promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów. Adresaci kampanii: młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat; rodzice; nauczyciele i pedagodzy.

Organizator i partnerzy projektu: Organizatorem kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej. Kampania realizowana jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” zdrowiewciazy.pl

Partnerami Projektu są: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej programszwajcarski.gov.pl

Opis kampanii
Informacja prasowa