Trwa kampania społeczna „NIE POZWÓL ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU!”, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Kampania ta jest częścią Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. W ramach Kampanii pojawiły się nowe spoty, które zobaczyć będzie można na ekranach LCD w całej Polsce, m.in. w autobusach i tramwajach. Spoty zostaną też wykorzystane w działaniach lokalnych, realizowanych przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Celem kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główna grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Ma na celu zmianę zachowań prozdrowotnych przyszłych matek oraz ochronę zdrowia ich potomstwa. Program jest przedsięwzięciem długofalowym (plan działań rozpisany do końca 2016 roku), współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i realizowanym na obszarze całego kraju przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem Medycyny Wsi.

Używki a ciąża
Broszura Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Prowadź zdrowy styl życia