Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach Projektu KIK/68 w latach 2012-2016 organizowane są: Szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy, Kampania społeczna, Badania ankietowe pt. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży, Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF /12 456 154 PLN/, z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF /10 587 730 PLN/, pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF /1 868 424 PLN/ stanowi wkład krajowy finansowany przez Ministra Zdrowia.

Program edukacyjny pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych /alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych/, adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Program edukacyjny pt. ARS, czyli jak dbać o miłość jest jednym z komponentów pięcioletniego Projektu KIK/68: Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Celem Projektu jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Kwestionariusz koordynatora szkolnego: 3 edycja ARS
Ankieta dla ucznia: 3 edycja ARS
ARS czyli jak dbać o milość
Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Prowadź zdrowy styl życia