Ogólnopolski program edukacyjny Trzymaj formę! promujący zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorzy: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności (partnerstwo publiczno-prawne). Patronat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Instytut Żywności i Żywienia.

Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży. Program może być realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach V-VI. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu, szkolni koordynatorzy przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu i prześlą je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

Plakat Talerz Zdrowia
Prawidłowo zbilansowana dieta
Metoda Projektu
Jak pracować metodą projektu
Rodzino Trzymaj Formę: ulotka
Jak pomóc otyłemu nastolatkowi